ทัวร์ญี่ปุ่น เรียล เรียล เซนไดเหมาลำ กลับมาเพราะคิดถึง2 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เรียล เรียล เซนไดเหมาลำ กลับมาเพราะคิดถึง2 6วัน 4คืน

เที่ยวญี่ปุ่น เมืองอิวาเตะ หุบเขาเกบิเค ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเค หมู่บ้านโบราณกินซังออนเซ็น เมืองยามากาตะ ภูเขาซาโอะ ขึ้นกระเช้าซาโอะ ชมปีศาจน้ำแข็ง หมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ ทะเลสาบอินาวะชิโระ ปราสาทสึรุกะ เมืองเซนได วัดโกไดโดะ ปราสาทอาโอบะ


ทัวร์ญี่ปุ่น เรียล เรียล เซนไดเหมาลำ กลับมาเพราะคิดถึง2 6วัน 4คืน
รหัสทัวร์
JP_TG00300
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
29 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
69,919 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเซนได (TG8058 BKK-SDJ 23:35-08:05+1)
 • วันที่

  2

  ศูนย์การเรียนรู้สึนามิอะระฮะมะ-เมืองอิวาเตะ-วัดชูซนจิ-หุบเขาเกบิเค-ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเค-หมู่บ้านโบราณกินซังออนเซ็น-เมืองยามากาตะ
 • วันที่

  3

  ภูเขาซาโอะ-ขึ้นกระเช้าซาโอะ-ชมปีศาจน้ำแข็ง (Snow Monster)-ลานสกีซาโอะ-หมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ-ทะเลสาบอินาวะชิโระ-จังหวัดฟุกุชิม่า
 • วันที่

  4

  เมืองไอสึวากามัตสึ-ปราสาทสึรุกะ+สวนสาธารณะสึรุกะ-หมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ-หน้าผ้าหินล้านปี-สถานีรถไฟยูโนะคามิออนเซ็น-บึงห้าสีโกชิกินุมะ
 • วันที่

  5

  เมืองเซนได-ช้อปปิ้ง DUTY FREE-อ่าวมัตสึชิม่า-วัดโกไดโดะ-วัดเอนสึอิน-ปราสาทอาโอบะ-รูปปั้นซามูไรตาเดียว Date Masamune-ศาลเจ้าโกโคคุ-ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด
 • วันที่

  6

  สนามบินเซนได-สนามบินสุวรรณภูมิ (TG8061 SDJ-BKK 10:35-15:00)

29 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67

ผู้ใหญ่
69,919
เด็กมีเตียง
69,919
เด็กไม่มีเตียง
69,919
พักเดี่ยว
20,900
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
29 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 69,919 69,919 69,919 20,900 - - 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน