ทัวร์บราซิล ริโอ คาร์นิวัล 2024 19วัน 15คืน

ทัวร์บราซิล ริโอ คาร์นิวัล 2024 19วัน 15คืน

เที่ยวบราซิล เปรู ชิลี อาร์เจนตินา คาลาฟาเต้ เซาเปาโล ริโอเดอจาเนโร ชมขบวนคาร์นิวัล เคเบิ้ลคาร์ขึ้น ชูการ์โลฟ พระเยซูคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำตกอิกวาสุ (2 ฟากฝั่งทั้ง บราซิลและอาร์เจนตินา) ล่องเรืออิกวาสุ มาชูปิคชู คูซโก้ ลิมา (เปรู) ถิ่นกำเนิดจักรวรรดิอินคา ชิลี ซานเตียโก บัวโนสไอเรส (อาร์เจนตินา) เอลคาลาฟาเต้ ธารน้ำแข็งเปอร์ริโต โมริโน


ทัวร์บราซิล ริโอ คาร์นิวัล 2024 19วัน 15คืน
รหัสทัวร์
BR_TK00001
จำนวนวันเดินทาง
19วัน 15คืน
กำหนดการเดินทาง
15 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67
เดินทางโดย
Turkish Airlines
ราคาเริ่มต้น
409,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ – อิสตันบูล
 • วันที่

  2

  อิสตันบูล – เซาเปาโล
 • วันที่

  3

  เซาเปาโล - ริโอเดอจาเนโร (พักค้าง 2 คืน) – ชมขบวนแห่คาร์นิวัล (รอบแชมเปี้ยน)
 • วันที่

  4

  รูปปั้นของพระเยซู Christ of Redeemer - เคเบิ้ลคาร์ขึ้นยอดเชาชูการ์โลฟ เที่ยวชมเมืองริโอ เดอจาเนโร
 • วันที่

  5

  น้ำตกอิกวาสุ (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) ฝั่งบราซิล
 • วันที่

  6

  เขื่อนอิไตปู – น้ำตกอิกวาสุ (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) ฝั่งอาร์เจนติน่า - ล่องเรือ
 • วันที่

  7

  อิกวาสุ - คูซโก - หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Valley)
 • วันที่

  8

  นั่งรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ มาชู ปิคชู (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ล่าสุดของโลก) – คูซโก้
 • วันที่

  9

  คูซโก้ – กำแพงหิน 12 Side Stone – จตุรัสอาร์ม – ลิมา
 • วันที่

  10

  ลิม่า – ซานเตียโก (พักค้าง 3 คืน)
 • วันที่

  11

  บัลปาราอีโซ – ชิมไวน์ ชิลี
 • วันที่

  12

  ซานเตียโก
 • วันที่

  13

  ซานเตียโก – บัวโนสไอเรส
 • วันที่

  14

  บัวโนสไอเรส - เอล คาลาฟาเต้
 • วันที่

  15

  ล่องเรือชมธารน้ำแข็งอัปซาลา
 • วันที่

  16

  ธารน้ำแข็ง เปริโต มอเรโน – ธารน้ำแข็ง เปริโต มอเรน - บัวโนสไอเรส
 • วันที่

  17

  บัวโนสไอเรส
 • วันที่

  18

  อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร
 • วันที่

  19

  กรุงเทพมหานคร

15 ก.พ. 67 - 04 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
409,900
เด็กมีเตียง
399,900
พักเดี่ยว
50,000
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
15 ก.พ. 67 - 04 มี.ค. 67 409,900 399,900 - 50,000 - - 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน