ทัวร์โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน (TK)

ทัวร์โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน (TK)

เที่ยวโครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน เข้าซาแกร็ป -ออกดูบอร์ฟนิค เที่ยวเมืองซาแกร็ป ชมโบสถ์ประจำเมืองเก่า เซนต์แคทเทอรีน จตุรัสเซนต์มาร์ค กรุง ลูบริยานา ชมหมาวิหารลูบริยานา เที่ยวชม สะพานมังกร เข้าชมสนามพูล่า อารีน่า อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ นั่งเรือล่องทะเลสาบ Jezero Kozjak เมืองสปลิท “Split” เข้าชม พระราชวังดิโอคลีเซี่ยน


ทัวร์โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย 10วัน 7คืน (TK)
รหัสทัวร์
HR_TK00022
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
11 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Turkish Airlines
ราคาเริ่มต้น
119,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงอิสตันบูล
 • วันที่

  2

  อิสตันบูล - ซาแกร็ป – ลูบลิยานา
 • วันที่

  3

  ลูบลิยานา - โพสทอยน่า - พูล่า - โอพาเทีย
 • วันที่

  4

  โอพาเทีย - รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่
 • วันที่

  5

  อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ - ซาดาร์ - ชิบีนิค - สปริท
 • วันที่

  6

  สปลิท - มาลี สตอน - นีอูม (บอสเนีย)
 • วันที่

  7

  นีอูม - บลากายจ์ - โมสตาร์ - กรุงซาราเยโว ช
 • วันที่

  8

  กรุงซาราเยโว -ย่านเมืองเก่าบาสคาซิจา - สะพานลาติน - สุเหร่า“Gazi Husrev-Beg Mosque” - Sutjeska National Park - เมืองดูบรอฟนิค
 • วันที่

  9

  ดูบรอฟนิค - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Dubrovnik cable car) - เมืองเก่าดูบรอฟนิค - สนามบินดูบรอฟนิค - สนามบินอิสตันบลู
 • วันที่

  10

  อิสตันบลู - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

11 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

ผู้ใหญ่
119,900
พักเดี่ยว
30,000
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
11 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 119,900 - - 30,000 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน