ทัวร์ยุโรปเบเนลักซ์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก 8วัน 5คืน (TG)

ทัวร์ยุโรปเบเนลักซ์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก 8วัน 5คืน (TG)

เที่ยวยุโรปเบเนลักซ์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก 8วัน 5คืน ล่องเรือนำเที่ยวทันสมัยชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ นำท่านเข้าชมภายใน “มหาวิหารแห่งโคโลญจน์” สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์-นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ ร่วมฉลองปีใหม่ ณ มหานครแฟรงค์เฟิร์ต ในช่วงเทศกาลปีใหม่


ทัวร์ยุโรปเบเนลักซ์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก 8วัน 5คืน (TG)
รหัสทัวร์
DE_TG00083
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
21 ก.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
99,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  แฟรงค์เฟิร์ต • บ็อบพาร์ด • ล่องเรือแม่น้ำไรน์ • โคโลญจน์ • ดุสเซลดอร์ฟ
 • วันที่

  3

  ดุสเซลดอร์ฟ • กรุงอัมสเตอร์ดัม • ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร • ดามส์สแควร์
 • วันที่

  4

  กรุงอัมสเตอร์ดัม • ซานส์ สคันส์ • กรุงเฮก • ศาลโลก • ร็อตเตอร์ดัม
 • วันที่

  5

  ร็อตเตอร์ดัม • บรูจก์ • บรัสเซล • อะตอมเมี่ยม • แมนาคินพิส
 • วันที่

  6

  บรัสเซล • ลักแซมเบิร์ก • เทรียร์(เมืองมรดกโลก)
 • วันที่

  7

  เทรียร์ • แฟรงค์เฟิร์ต • ช๊อปปิ้ง • เดินทางกลับ
 • วันที่

  8

  กรุงเทพฯ

21 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
119,900
เด็กมีเตียง
119,900
เด็กไม่มีเตียง
119,900
พักเดี่ยว
22,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
119,900
เด็กมีเตียง
119,900
เด็กไม่มีเตียง
119,900
พักเดี่ยว
22,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
99,900
เด็กมีเตียง
99,900
เด็กไม่มีเตียง
99,900
พักเดี่ยว
22,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,900
เด็กมีเตียง
109,900
เด็กไม่มีเตียง
109,900
พักเดี่ยว
22,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,900
เด็กมีเตียง
109,900
เด็กไม่มีเตียง
109,900
พักเดี่ยว
22,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,900
เด็กมีเตียง
109,900
เด็กไม่มีเตียง
109,900
พักเดี่ยว
22,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,900
เด็กมีเตียง
109,900
เด็กไม่มีเตียง
109,900
พักเดี่ยว
22,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
119,900
เด็กมีเตียง
119,900
เด็กไม่มีเตียง
119,900
พักเดี่ยว
22,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
125,900
เด็กมีเตียง
125,900
เด็กไม่มีเตียง
125,900
พักเดี่ยว
29,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
21 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 119,900 119,900 119,900 22,900 - - 20
11 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 119,900 119,900 119,900 22,900 - - 20
21 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 99,900 99,900 99,900 22,900 - - 20
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 109,900 109,900 109,900 22,900 - - 20
19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 109,900 109,900 109,900 22,900 - - 20
16 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 109,900 109,900 109,900 22,900 - - 20
01 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 109,900 109,900 109,900 22,900 - - 20
07 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 119,900 119,900 119,900 22,900 - - 20
24 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 125,900 125,900 125,900 29,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน