ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 4คืน (FD)

ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 4คืน (FD)

เที่ยวจีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 4คืน เมืองเฉิงตู อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เมืองเก่าซงพาน ชมทะเลสาบเต๋อซี เมืองตูเจียงเอี้ยน ถนนคนเดินนซีลู่ หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก ถนนคนเดินไท่กู่หลี่หลิน วัดต้าฉือ


ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 4คืน (FD)
รหัสทัวร์
CN_FD00188
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
09 ก.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Air Asia
ราคาเริ่มต้น
20,555 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่– ทะเลสาบเต๋อซี – หมู่บ้านทิเบต – จิ่วจ้ายโกว
 • วันที่

  3

  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน) - ฉวนจู่ซื่อ
 • วันที่

  4

  จิ่วจ้ายโกว - เมืองโบราณซงพาน - ร้านหยก -เมืองตูเจียงเอี้ยน - สะพานโบราณหนานเฉียว
 • วันที่

  5

  เมืองตูเจียงเอี้ยน - ร้านหมอนโอโซน – ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ประติมากรรมแพนด้ายักษ์ - วัดต้าฉือ – ร้านยา – ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
 • วันที่

  6

  สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ - สนามบินดอนเมือง

09 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
18,999
เด็กมีเตียง
21,999
เด็กไม่มีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
8,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
1,955
เด็กมีเตียง
22,555
เด็กไม่มีเตียง
22,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
8,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,555
เด็กมีเตียง
23,555
เด็กไม่มีเตียง
23,555
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
8,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,555
เด็กมีเตียง
26,555
เด็กไม่มีเตียง
26,555
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
8,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,555
เด็กมีเตียง
26,555
เด็กไม่มีเตียง
26,555
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
8,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
8,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
8,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
8,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,555
เด็กมีเตียง
26,555
เด็กไม่มีเตียง
26,555
พักเดี่ยว
5,900
เด็กทารก
8,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
09 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 18,999 21,999 21,999 4,900 8,900 - 20
12 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 1,955 22,555 22,555 4,900 8,900 - 20
10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 20,555 23,555 23,555 4,900 8,900 - 20
09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 23,555 26,555 26,555 5,900 8,900 - 20
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 23,555 26,555 26,555 5,900 8,900 - 20
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 22,999 25,999 25,999 5,900 8,900 - 20
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 22,999 25,999 25,999 5,900 8,900 - 20
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 22,999 25,999 25,999 5,900 8,900 - 20
24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 23,555 26,555 26,555 5,900 8,900 - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน