ทัวร์เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี ออสเตรีย DOLOMITES สวยเกินต้าน 9วัน 7คืน (T5)

ทัวร์เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี ออสเตรีย DOLOMITES สวยเกินต้าน 9วัน 7คืน (T5)

เที่ยวเยอรมนี ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี ออสเตรีย DOLOMITES สวยเกินต้าน 9วัน 7คืน (เยอรมนี) ไฮเดลเบิร์ก (ฝรั่งเศส) สตราสมูร์ก กอลมาร์ (สวิสเซอร์แลนด์) บาเชิล ซุก ดาวอส (อิตาลี ) โบลซาโน คอร์ติน่า ดัมเปซโซ่ ทะเลสาบมิซริน่า ทะเลสาบบราเอียซ บริกเชน ชานต้ามาดดาเลน่า (ออสเตรีย) อินส์บรุก (เยอรมนี) มิวนิค นูเรมบิร์ก เวิร์ขบวร์ก แฟรงค์เฟิร์ต


ทัวร์เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี ออสเตรีย DOLOMITES สวยเกินต้าน 9วัน 7คืน (T5)
รหัสทัวร์
DE_T500003
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
04 มี.ค. 67 - 01 มิ.ย. 67
เดินทางโดย
Turkmenistan Airlines
ราคาเริ่มต้น
71,777 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานแอชกาบัท - สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก (เยอรมนี)
 • วันที่

  2

  ไฮเดลเบิร์ก - สตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส) - กอลมาร์ - บาเซิล (สวิส)
 • วันที่

  3

  บาเซิล - ซุก - ดาวอส
 • วันที่

  4

  ดาวอส - โบลซาโน (อิตาลี) - คอร์ติน่า ดัมเปซโซ่
 • วันที่

  5

  คอร์ติน่า ดัมเปซโซ่ - ทะเลสาบมิซูริน่า - ทะเลสาบบรายเอียซ - บริกเซน - ซานต้ามาดดาเลน่า - อินส์บรุก (ออสเตรีย)
 • วันที่

  6

  อินส์บรุก - มิวนิค (เยอรมนี)
 • วันที่

  7

  มิวนิค - นูเรมบิร์ก - เวิร์ซบวร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต
 • วันที่

  8

  อิสระเที่ยวชมเมือง - สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต - ท่าอากาศยานแอชกาบัท
 • วันที่

  9

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

13 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
73,333
เด็กมีเตียง
73,333
เด็กไม่มีเตียง
73,333
พักเดี่ยว
18,900
เด็กทารก
18,900
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,999
เด็กมีเตียง
69,999
เด็กไม่มีเตียง
69,999
พักเดี่ยว
18,900
เด็กทารก
18,900
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
71,777
เด็กมีเตียง
71,777
เด็กไม่มีเตียง
71,777
พักเดี่ยว
18,900
เด็กทารก
18,900
จอยแลนด์
57,900
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
71,777
เด็กมีเตียง
71,777
เด็กไม่มีเตียง
71,777
พักเดี่ยว
18,900
เด็กทารก
18,900
จอยแลนด์
57,900
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
71,777
เด็กมีเตียง
71,777
เด็กไม่มีเตียง
71,777
พักเดี่ยว
18,900
เด็กทารก
18,900
จอยแลนด์
57,900
Group Size
31 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
13 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 73,333 73,333 73,333 18,900 18,900 - 31
27 เม.ย. 67 - 05 พ.ค. 67 69,999 69,999 69,999 18,900 18,900 - 31
04 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 71,777 71,777 71,777 18,900 18,900 57,900 31
18 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 71,777 71,777 71,777 18,900 18,900 57,900 31
01 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67 71,777 71,777 71,777 18,900 18,900 57,900 31

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน