ทัวร์บอลติก (เอสโตเนีย-ลัตเวีย-ลิธัวเนีย) 7วัน 4คืน (TK)

ทัวร์บอลติก (เอสโตเนีย-ลัตเวีย-ลิธัวเนีย) 7วัน 4คืน (TK)

เที่ยวบอลติก (เอสโตเนีย-ลัตเวีย-ลิธัวเนีย) 7วัน 4คืน ดินเเดนมนต์เสน่ห์เเห่งยุโรปเหนือ เที่ยวครบ 2 ประเทศทะเลบอลติก สัมผัสความงดงามสุดคลาสสิคจากเมืองเเห่งประวัติศาสตร์


ทัวร์บอลติก (เอสโตเนีย-ลัตเวีย-ลิธัวเนีย) 7วัน 4คืน (TK)
รหัสทัวร์
ELL_TK00001
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
19 ก.พ. 67 - 18 มิ.ย. 67
เดินทางโดย
Turkish Airlines
ราคาเริ่มต้น
69,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
 • วันที่

  2

  สนามบินอิสตันบลู ประเทศตุรกี – สนามบินทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย – เมืองทาลลินน์ – เขตเมืองเก่าทูมเปีย – พระราชวังทูมเปีย – โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – โบสถ์เซนต์แมรี่ – ป้อมปราการเมืองเก่า
 • วันที่

  3

  เมืองทาลลินน์ – จัตุรัสกลางเมือง – ร้านขายยาเก่าแก่ที่สุดในโลก – ลัคกี้เฮาส์ – ถนนวิรู – เมืองปาร์นู – Wooden House – เมืองริกา ประเทศลัตเวีย
 • วันที่

  4

  เมืองริกา – จัตุรัสทาวน์ฮออล์ – อนุสาวรีย์นักรบโปแลนด์ – บ้านนายหัวดำ – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์เซนต์จอห์น – อาคารสามพี่น้อง – ตลาดกลาง – พระราชวังรุนดาเล –เมืองชัวเลย์ ประเทศลิธัวเนีย – สุสานไม้กางเขน – เมืองเคานัส
 • วันที่

  5

  เมืองเคานัส - ศาลาว่าการเมืองเคานัส – ปราสาทเคานัส – วิหารเคานัส – เมืองทราไก – ปราสาททราไก – เมืองวิลนีอุส
 • วันที่

  6

  เมืองวิลนีอุส – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล – ย่านเมืองเก่าวิลเนียสอุส – โบสถ์เซนต์แอน – จัตุรัสกลางเมือง - ถนนเยดิมิโน – สนามบินวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย – สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 • วันที่

  7

  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

05 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
69,990
เด็กมีเตียง
69,990
เด็กไม่มีเตียง
67,990
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
20,000
จอยแลนด์
49,990
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,990
เด็กมีเตียง
69,990
เด็กไม่มีเตียง
67,990
พักเดี่ยว
8,000
เด็กทารก
20,000
จอยแลนด์
49,990
Group Size
31 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
05 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 69,990 69,990 67,990 8,000 20,000 49,990 31
18 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 69,990 69,990 67,990 8,000 20,000 49,990 31

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง