ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน 4วัน 3คืน (VZ)

เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟตราก้อน Cafe Son tra marina ล่องเรือกระดัง เที่ยวเมืองฮออยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ สัมผัสความคลาสสิค เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน เมืองเทพนิยาย เล่นสวนสนุก ชมสวนดอกไม้


ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน 4วัน 3คืน (VZ)
รหัสทัวร์
VN_VZ00224
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
02 ก.พ. 67 - 22 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น
10,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ สุวรรณภูมิ-สนามบินดานัง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดราก้อน
 • วันที่

  2

  เมืองดานัง-นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-สะพานมือ โกเด้นบริดจ์-สวนดอกไม้-สวนสนุกแฟนตาซี-หมู่บ้านฝรั่งเศสโซนใหม่ Elipse square-ร้านหยกอัญมณี
 • วันที่

  3

  เมืองฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ล่องเรือกระด้ง เมืองมรดกโลก ย่านการค้า ฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
 • วันที่

  4

  หาดหมีเคว-วัดลิงห์อึ๋ง เจ้าแม่กวนอิม-ร้านผ้าไหม-Café son tra marina-ตลาดฮาน-สนามบินดานัง-กรุงเทพ สุวรรณภูมิ

15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
8,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
8,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
8,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
8,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,999
เด็กมีเตียง
10,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
7,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,999
เด็กมีเตียง
10,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
7,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,999
เด็กมีเตียง
10,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
7,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
8,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,999
เด็กมีเตียง
10,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
7,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,999
เด็กมีเตียง
10,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
7,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,999
เด็กมีเตียง
10,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
7,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
8,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
9,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
8,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
3,500
เด็กทารก
4,900
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 11,999 11,999 - 3,500 4,900 8,999 34
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 11,999 11,999 - 3,500 4,900 8,999 34
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 11,999 11,999 - 3,500 4,900 8,999 34
03 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 67 11,999 11,999 - 3,500 4,900 8,999 34
05 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67 13,999 13,999 - 3,500 4,900 10,999 34
07 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 13,999 13,999 - 3,500 4,900 10,999 34
21 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 10,999 10,999 - 3,500 4,900 7,999 34
28 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67 13,999 13,999 - 3,500 4,900 10,999 34
04 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67 13,999 13,999 - 3,500 4,900 10,999 34
09 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 12,999 12,999 - 3,500 4,900 9,999 34
12 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67 10,999 10,999 - 3,500 4,900 7,999 34
29 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 67 10,999 10,999 - 3,500 4,900 7,999 34
01 มิ.ย. 67 - 04 มิ.ย. 67 13,999 13,999 - 3,500 4,900 10,999 34
02 มิ.ย. 67 - 05 มิ.ย. 67 13,999 13,999 - 3,500 4,900 10,999 34
07 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 12,999 12,999 - 3,500 4,900 9,999 34
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 12,999 12,999 - 3,500 4,900 9,999 34
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 11,999 11,999 - 3,500 4,900 8,999 34
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 12,999 12,999 - 3,500 4,900 9,999 34
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 13,999 13,999 - 3,500 4,900 10,999 34
02 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67 12,999 12,999 - 3,500 4,900 9,999 34
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 13,999 13,999 - 3,500 4,900 10,999 34
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 12,999 12,999 - 3,500 4,900 9,999 34
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 12,999 12,999 - 3,500 4,900 9,999 34
06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 10,999 10,999 - 3,500 4,900 7,999 34
18 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 10,999 10,999 - 3,500 4,900 7,999 34
22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 10,999 10,999 - 3,500 4,900 7,999 34
04 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 12,999 12,999 - 3,500 4,900 9,999 34
06 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 11,999 11,999 - 3,500 4,900 8,999 34
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 14,999 14,999 - 3,500 4,900 11,999 34
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 12,999 12,999 - 3,500 4,900 9,999 34
16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 11,999 11,999 - 3,500 4,900 8,999 34
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 13,999 13,999 - 3,500 4,900 10,999 34
21 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 13,999 13,999 - 3,500 4,900 10,999 34
22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 13,999 13,999 - 3,500 4,900 10,999 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน