ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย)-สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย) 4 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) นอนบนเรือสำราญ 2 คืน รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 30 กก. มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง


ล่องเรือสำราญ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0148
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
03 พ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 THU Port Klang - 8 pm
2 FRI Singapore 10 am 8 pm
3 SAT Port Klang 8 am -

วันที่ 1

ท่าเรือ
Port Klang
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
8 pm

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
10 am
เวลาเรือออก
8 pm

ท่าเรือ
Port Klang
เวลาเรือถึง
8 am
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
27 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66 Inside Staterroom 20,999 - - - 7,900
Balcony Stateroom 23,499 - - - 10,900

27 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
(ห้องพัก : Inside Staterroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
20,999
พักเดี่ยว
7,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
23,499
พักเดี่ยว
10,900
จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน